Kệ ly đôi mạ vàng

Mã : KLV-02

2.026.000 1.316.900

Chất liệu  : Đồng thau mạ vàng

Bảo hành : 5 năm

Hỗ trợ
Kệ ly đôi mạ vàng

2.026.000 1.316.900