Lavabo đặt bàn

Mã : TL-3015

2.400.000 1.800.000

3015

Bảo hành : 30 năm phần men sứ, 3 năm phần linh kiện

Hỗ trợ
Lavabo đặt bàn

2.400.000 1.800.000