Lavabo đặt bàn

Mã : TL-3017

2.900.000 2.175.000

3017

Bảo hành: 30 năm phần men sứ, 3 năm phần linh kiện

Hỗ trợ
Lavabo đặt bàn

2.900.000 2.175.000