Lavabo đặt bàn

Mã : TL-3010

3.200.000 2.400.000

3010

Bảo hành : 30 năm phần men sứ, 3 năm phần linh kiện

Hỗ trợ
Lavabo đặt bàn

3.200.000 2.400.000

Mã: TL-3010 Danh mục: ,