Lavabo đặt bàn

Mã : TL-3019

3.400.000 2.550.000

3019
Bảo hành : 30 năm phần men sứ, 3 năm phần linh kiện

Hỗ trợ
Lavabo đặt bàn

3.400.000 2.550.000