Lavabo đặt bàn

Mã : TL-3018

3.400.000 2.550.000

3018

Bảo hành: 30 năm phần men sứ, 3 năm phần linh kiện

Hỗ trợ
Lavabo đặt bàn

3.400.000 2.550.000