Lavabo đặt bàn

Mã : TL-3014

1.280.000 960.000

3015

Bảo hành : 30 năm phần men sứ, 3 năm phần linh kiện

Hỗ trợ
Lavabo đặt bàn

1.280.000 960.000

Mã: TL-3014 Danh mục: ,